Obchodní podmínky internetového obchodu smartlights.pl

mimo jiné určuje pravidla pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím Obchodu a obsahuje nejdůležitější informace o Prodávajícím, Obchodu a právech Spotřebitele.

Ustanovení týkající se zvýhodněného obchodníka mají
platné pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2021.

Pracovní dny - od pondělí do pátku kromě státních svátků.
Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku.
Účet - bezplatná funkce obchodu (služba poskytovaná elektronicky) upravená zvláštními předpisy, v jejímž rámci si kupující může v obchodě zřídit individuální účet.
Kupující - jakákoli osoba nakupující v obchodě.
Prioritní kupující - Privilegovaný spotřebitel nebo podnikatel.
Privilegovaný obchodník - fyzická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu, jež přímo souvisí s její podnikatelskou činností, ale nemá pro ni profesionální charakter (definice platná pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2021).
Sběrné místo - bod na adrese Poznańska 5B, 62-081 Przeźmierowo
Předpisy - tato pravidla.
Obchod - smartlights.pl internetový obchod provozovaný prodávajícím na adrese https://smartlights.pl.
Prodejce - MACIEJ MAJCHRZAK, podnikatel podnikající pod názvem Allocacoc Polska Maciej Majchrzak Check It Group, zapsaný v Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti vedeném ministrem hospodářství, NIP 7792026058, REGON č. 361836227, os. Pod Lipami 104/22, 61-640 Poznań.

 1. Poštovní adresa: Poznańska 5B, 62-081 Przeźmierowo
 2. Adres e-mail:
 3. Telefon: 695683797
 4. Adresa pro vrácení zboží (v případě odstoupení od smlouvy): Allocacoc Polska, Poznańska 5B, 62-081 Przeźmierowo, Polsko.
 5. Adresa pro odeslání reklamovaného zboží: Allocacoc Polska, Poznańska 5B, 62-081 Przeźmierowo, Polsko.
 1. Pro správné fungování obchodu potřebujete:
  • zařízení s přístupem k internetu
  • webový prohlížeč, který podporuje JavaScript a soubory cookie.
 2. Pro zadání objednávky v Obchodě je kromě požadavků uvedených v odstavci 1 nutný aktivní e-mailový účet.
 1. Ceny zboží uvedené v obchodě jsou celkové ceny zboží.
 2. Prodávající upozorňuje, že celková cena objednávky se skládá z ceny zboží uvedené v obchodě a případných nákladů na dodání zboží.
 3. Zboží vybrané k nákupu musí být přidáno do nákupního košíku v obchodě.
 4. Kupující si poté v obchodě vybere z nabízených možností: způsob dodání zboží a způsob platby za objednávku, jakož i údaje potřebné k dokončení zadané objednávky.
 5. Objednávka je učiněna v okamžiku, kdy kupující potvrdí její obsah a akceptuje obchodní podmínky.
 6. Podání objednávky je totéž jako uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.
 7. Prodávající poskytne privilegovanému kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči nejpozději při dodání zboží.
 8. Kupující se může v obchodě zaregistrovat, tj. vytvořit si v něm účet, nebo nakupovat bez registrace tak, že u každé případné objednávky uvede své údaje.
 1. Zadaná objednávka může být uhrazena podle volby kupujícího:
  1. jednoduchým převodem na bankovní účet prodávajícího;
  2. platební kartou:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. prostřednictvím platební platformy:
   • PayPal
   • PayU
  4. dobírka, tj. platba v hotovosti při dodání kupujícímu;
  5. kartou nebo v hotovosti při osobním odběru zboží.
 2. Pokud je zvolena platba prostřednictvím platební platformy PayU, je poskytovatelem online platebních služeb společnost PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.
 3. Pokud se kupující rozhodne pro platbu předem, musí být objednávka uhrazena do 7 pracovních dnů od jejího zadání.
 4. Prodávající upozorňuje, že v případě některých platebních metod je vzhledem k jejich specifičnosti platba objednávky touto metodou možná pouze bezprostředně po odeslání objednávky.
 5. Nákupem v obchodě kupující souhlasí s používáním elektronických faktur prodávajícím. Kupující má právo svůj souhlas odvolat.
 1. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad.
 2. Doba dodání je uvedena v obchodě.
 3. Pokud se kupující rozhodl zaplatit za objednávku předem, prodávající provede objednávku až po jejím zaplacení.
 4. Pokud kupující v rámci jedné objednávky zakoupil zboží s různými dodacími lhůtami, bude objednávka vyřízena ve lhůtě platné pro zboží s nejdelší dodací lhůtou.
 5. Státy, na jejichž území se dodávka uskutečňuje:
  • Polsko
  • Země Evropské unie
 6. Zboží zakoupené v Obchodě je doručováno v závislosti na tom, jaký způsob doručení si Kupující zvolil:
  • Kurýrní službou
  • Do balíkomatů InPost
 7. Kupující si může zboží vyzvednout osobně ve sběrném místě v jeho otevírací době.
 8. Pokud se kupující rozhodne pro osobní odběr zboží, bude zboží připraveno k odběru v uvedeném termínu dokončení objednávky, nebo pokud prodávající uvedl datum odeslání zboží, v tomto termínu.
 1. Prostřednictvím Obchodu, v souladu s § 8 Obchodních podmínek, do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech od data:
  1. kdy přednostní kupující převzal zboží nebo kdy zboží převzala třetí strana jiná než dopravce a určená přednostním kupujícím;
  2. kdy přednostní kupující převzal poslední položku nebo kdy třetí strana, jiná než dopravce a určená přednostním kupujícím, převzala poslední položku v případě smlouvy zahrnující převod vlastnictví více položek, které jsou dodávány samostatně;
  3. uzavření smlouvy - v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu.
 3. Aby mohl zvýhodněný kupující uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího prostřednictvím údajů uvedených v § 2 obchodních podmínek, a to jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo informací zaslanou e-mailem).
 4. Zvýhodněný kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na konci obchodních podmínek, není to však povinné.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby privilegovaný kupující zaslal informace o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 6. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy vrátí prodávající přednostnímu kupujícímu všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že si přednostní kupující zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený prodávajícím), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí přednostního kupujícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.
 7. Prodávající vrátí platbu stejným platebním prostředkem, který prioritní kupující použil v původní transakci, pokud prioritní kupující nesouhlasí s jiným způsobem; v takovém případě prioritnímu kupujícímu nevzniknou v souvislosti s tímto vrácením žádné náklady.
 8. Prodávající může zadržet úhradu, dokud neobdrží zboží nebo dokud mu nebude předložen doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 9. Prodávající žádá o vrácení zboží na uvedenou adresu: Błonie neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy přednostní kupující informoval prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je zachována, pokud Prioritní kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty.
 10. Přímé náklady na vrácení zboží nese privilegovaný kupující.
 11. Privilegovaný kupující odpovídá pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku použití zboží jiným způsobem, než který byl nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.
 12. Pokud zboží vzhledem k jeho povaze nelze zaslat zpět obvyklou poštovní cestou, nese přímé náklady na vrácení zboží také prioritní kupující. O předpokládané výši těchto nákladů bude privilegovaný kupující informován prodávajícím v popisu zboží v obchodě nebo při objednávce.
 13. V případě požadavku na vrácení peněz za transakci provedenou Kupujícím s privilegovanou platební kartou, Prodávající provede vrácení peněz na bankovní účet přiřazený k této platební kartě.
 1. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku podle § 7 obchodních podmínek se na smlouvu nevztahuje:
  1. kdy předmětem plnění je nerekonstruovaný předmět vyrobený podle specifikací privilegovaného kupujícího nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  2. pokud je předmětem plnění předmět, který podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
  3. pokud je předmětem služby věc dodaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
  4. kdy předmět plnění tvoří věci, které jsou svou povahou po dodání neoddělitelné od jiných věcí;
  5. pokud jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud je obal po dodání otevřen;
  6. na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
  7. u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  8. v případě dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem přednostního kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co prodávající informoval přednostního kupujícího o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.
 1. V případě vady zboží má spotřebitel možnost uplatnit nárok na vadné zboží na základě záruky nebo garance upravené v občanském zákoníku, pokud byla záruka poskytnuta.
 2. Při uplatnění záruky může spotřebitel za podmínek a ve lhůtách stanovených občanským zákoníkem:
  1. podat prohlášení o snížení ceny,
  2. v případě podstatné vady oznámit odstoupení od smlouvy,
  3. požadovat výměnu zboží za bezvadné,
  4. požadovat odstranění závady.
 3. Prodávající žádá, aby reklamace na základě záruky byly podávány na poštovní nebo elektronickou adresu uvedenou v § 2 obchodních podmínek.
 4. Ukáže-li se, že pro posouzení reklamace je nutné doručit vadné zboží Prodávajícímu, je Spotřebitel povinen doručit zboží na náklady Prodávajícího na adresu Poznańska 5B, 62-081 Przeźmierowo.
 5. Pokud je na zboží dodatečně poskytnuta záruka, informace o záruce a jejích podmínkách jsou k dispozici v popisu produktu v obchodě.
 6. Stížnosti týkající se provozu obchodu zasílejte na e-mailovou adresu uvedenou v § 2 obchodních podmínek.
 7. Prodávající vyřídí stížnost do 14 dnů.MIMOSOUDNÍ STÍŽNOSTI A POSTUPY PRO ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY.

 8. V případě, že reklamační řízení nepřinese výsledek, který spotřebitel očekává, může spotřebitel využít mimo jiné:
  1. zprostředkování prováděné místně příslušným inspektorátem obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o zprostředkování. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam inspektorátů naleznete zde: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. s pomocí příslušného stálého rozhodčího soudu pro spotřebitele působícího při zemském inspektorátu obchodní inspekce, kterému je třeba podat žádost o projednání věci před rozhodčím soudem. Řízení je zpravidla bezplatné. Seznam soudů je k dispozici na adrese: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezplatnou pomoc městského nebo okresního spotřebitelského ombudsmana;
  4. Online platforma ODR je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
 1. Správcem osobních údajů poskytnutých kupujícím při používání obchodu je prodávající. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Prodávajícím - včetně dalších účelů a důvodů zpracování údajů, jakož i příjemců údajů - lze nalézt v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných v Obchodě - z důvodu zásady transparentnosti, obsažené v Obecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů - "RODO".
 2. Účelem zpracování údajů kupujícího poskytnutých kupujícím v souvislosti s nákupem v obchodě ze strany prodávajícího je vyřízení objednávky. Základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě:
  • kupní smlouvu nebo úkony učiněné na žádost kupujícího za účelem jejího uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO),
  • zákonné účetní povinnosti prodávajícího (čl. 6 odst. 1 písm. c)) a
  • oprávněný zájem prodejce zpracovávat údaje za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby případných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO).
 3. Poskytnutí údajů kupujícím je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro uzavření kupní smlouvy. Neposkytnutí údajů brání uzavření kupní smlouvy v obchodě.
 4. Údaje kupujícího poskytnuté v souvislosti s nákupem v obchodě budou zpracovávány do:
 1. přestane platit kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím;
 2. prodávající již nemá zákonnou povinnost zpracovávat údaje kupujícího;
 3. zaniká možnost uplatnění nároků kupujícího nebo prodávajícího souvisejících s kupní smlouvou uzavřenou obchodem;
 4. námitka kupujícího proti zpracování jeho osobních údajů je přijata - v případě, že základem zpracování údajů byl oprávněný zájem prodávajícího.

- v závislosti na tom, co se v jednotlivých případech uplatní a co se stane nejpozději.

 1. Kupující je oprávněn požadovat:
  1. přístup ke svým osobním údajům,
  2. jejich nápravu,
  3. výmazy,
  4. omezení zpracování,
  5. předání údajů jinému správci
   a také zákon:
  6. kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících s konkrétní situací kupujícího - proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO (tj. na základě oprávněných zájmů správce).
 2. Za účelem uplatnění svých práv by měl kupující kontaktovat prodávajícího prostřednictvím údajů uvedených v § 2 obchodních podmínek.
 3. V případě, že se kupující domnívá, že jsou jeho údaje zpracovávány protiprávně, může podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. Poskytování nezákonného obsahu kupujícím je zakázáno.
 2. Každá objednávka v obchodě představuje samostatnou kupní smlouvu a vyžaduje samostatný souhlas s obchodními podmínkami. Smlouva se uzavírá na dobu a za účelem splnění objednávky.
 3. Smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek se uzavírají v polském jazyce.
 4. V případě možného sporu s kupujícím, který není prioritním kupujícím, je příslušný soud podle sídla prodávajícího.
 5. Ustanovení týkající se zboží a kupní smlouvy se přiměřeně použijí i na digitální obsah a smlouvu o dodání digitálního obsahu, pokud tyto záležitosti nejsou v obchodních podmínkách upraveny samostatně.
 6. Jakákoli odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu, který není prioritním kupujícím, je v rozsahu povoleném zákonem vyloučena.
 7. Záruční odpovědnost vůči Privilegovanému podnikateli je vyloučena.